Biruni Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Uyulamalı DoğadaArama ve Kurtarma Eğitimi  

2017 Bahar Dönemi / İstanbul-Eskişehir